اعضای هیات علمی

جواد فیض

جواد فیض،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084223
اتاق : 2-619
صفحه رخ نما
Scopus
  • 6240 ارجاعات
  • 42 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

نام نوع تلفن آدرس
طراحی و مدل سازی ماشین های الکتریکی استاتیک و دینامیک (روش های عددی) پژوهشی 61114223 ساختمان جدید، 619
مرکز تحقیقاتی ماشین های الکتریکی پژوهشی 61114223 ساختمان جدید، 619