اعضای هیات علمی

جواد فیض

جواد فیض،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084223
اتاق : 2-619
صفحه رخ نما
Scopus
  • 6650 ارجاعات
  • 44 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰

پایان نامه ها و رساله ها