اعضای هیات علمی

جواد فیض

جواد فیض،

استاد
  • ، عضو شاخه مهندسی برق فرهنگستان علوم ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084223
اتاق : 2-619
صفحه رخ نما
Scopus
  • 4854 ارجاعات
  • 38 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.