اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1633 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۹
Google Scholar
  • 2549 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.