اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1514 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
Google Scholar
  • 2393 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

پایان نامه ها و رساله ها