اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
  • نماینده وزیر علوم در هیئت ممیزه دانشگاه زنجان
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2285 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 3396 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

پایان نامه ها و رساله ها