اعضای هیات علمی

لیلا یوسفی

لیلا یوسفی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089796
اتاق : 2-311
صفحه رخ نما
Scopus
  • 621 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 802 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها