اعضای هیات علمی

لیلا یوسفی

لیلا یوسفی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82085096
اتاق : 2-311
صفحه رخ نما
Scopus
  • 870 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۸
Google Scholar
  • 1108 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پایان نامه ها و رساله ها