اعضای هیات علمی

احمد کلهر

احمد کلهر

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084179
اتاق : 2-731
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1093 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 1546 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

پروفایل

  • عضو شورای سیاستگذاری انفورماتیک دانشکده 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1383 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق - الکترونیک

1374 ← 1378

کلمات کلیدی