اعضای هیات علمی

احمد کلهر

احمد کلهر،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82089780
اتاق : 2-322
صفحه رخ نما
Scopus
  • 457 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 634 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

  • ، عضو شورای سیاستگذاری انفورماتیک دانشکده 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1383 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق- کنترل

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی برق - الکترونیک

1374 ← 1378

فعالیت های علمی