اعضای هیات علمی

هشام فیلی

هشام فیلی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات(مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات) | نرم افزار
شماره تماس : 82089717
اتاق : 2-309
صفحه رخ نما
Scopus
  • 324 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 797 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

نام نوع تلفن آدرس
پردازش متن و زبان طبیعی پژوهشی 61119719 ساختمان جدید، 109-
پردازش متن و زبان طبیعی پژوهشی 61119719 ساختمان جدید، 109-