اعضای هیات علمی

هشام فیلی

هشام فیلی،

دانشیار
  • ، معاون سامانه های نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات(مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات) | نرم افزار
شماره تماس : 82089717
اتاق : 2-309
صفحه رخ نما

Scopus
  • 277 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
  • 710 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

نام نوع تلفن آدرس
پردازش متن و زبان طبیعی پژوهشی 61119719 ساختمان جدید، 109-
پردازش متن و زبان طبیعی پژوهشی 61119719 ساختمان جدید، 109-