اعضای هیات علمی

هشام فیلی

هشام فیلی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات(مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات) | نرم افزار
شماره تماس : 82089717
اتاق : 2-309
صفحه رخ نما
Scopus
  • 318 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 790 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها