اعضای هیات علمی

هشام فیلی

هشام فیلی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | فناوری اطلاعات(مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات) | نرم افزار
شماره تماس : 82085017
اتاق : 2-309
صفحه رخ نما
Scopus
  • 552 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1155 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پایان نامه ها و رساله ها