اعضای هیات علمی

مجید نیلی احمدآبادی

مجید نیلی احمدآبادی،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | کنترل
شماره تماس : 82084221
اتاق : 2-734
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2721 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 3729 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

طرح های کاربردی