فهرست پایان نامه ها

مقطع سال ورود نام خانوادگی نام گرایش عنوان پایان نامه راهنمای اول راهنمای دوم مشاور تاریخ دفاع رساله
دکتری 1391 برج خانی مهدی مهندسی پزشکی " مدل سازی محاسباتی شکل گیری اعتیاد سلولی بر مبنای مدل های حیوانی" بهرامی بوده لالو   جان احمدی 97/02/05
دکتری 1393 تیمورزاده سعید قدرت  "حفاظت ریزشبکه در برابر ناپایداری گذرای مولدهای سنکرون مقیاس کوچک " امینی فر داورپناه شاهیده پور 97/02/13
دکتری 1391 زمانی میلاد الکترونیک-مداروسیستم طراحی و پیاده سازی سامانه اندازه گیری امپدانس درونی قلب شعاعی     97/02/16
دکتری 1392 بشیرپور محمد الکترونیک-افزاره و نیمه هادی آنتن نوررسانشی تراهرتز مبتنی بر نانوساختارها کلاهدوز اصفهانی نشاط   97/02/24
دکتری 1391 خلیل محمد مخابرات "تحلیل و طراحی موجبر مجتمع شده در زیر لایه با موج آهسته وکاربرد آن" کمره ای جمعه عیاد 97/02/25
دکتری 1392 نیشابوری یوسف قدرت  "بهبود تحمل پذیری خطا در مبدل چندسطحی تمام پل متوالی در جبرانساز موازی" ایمان عینی     97/02/30
دکتری 1393 شیرزادیان گیلان مهسا مخابرات-سیستم تخصیص منابع وشکل دهی  پرتوی ارسال در شبکه های رله الفت     97/04/24
دکتری 1391 جوادی الهام الکترونیک آشکارسازی امواج تراهرتز به کمک امواج پلاسما معصومی شاه آبادی   97/04/26
دکتری 1391 شاه محمدی علی قدرت مشارکت منابع انرژی تجدیدپذیر در بازارهای برق افشارنیا   قاضی زاده 97/04/26
دکتری 1390 ذاکری فهیمه سادات مهندسی پزشکی  " ارائه ی چهارچوبی برای بخش بندی تصاویر پزشکی به کمک نمایش تنک " ستاره دان   نوروزی 97/04/30
دکتری 1392 صادقی پری مهرنوش نانوالکترونیک " نانوسیم ها و نانوساختارهای سیلیکونی سه بعدی و بررسی خواص الکتریکی و نوری آنها " مهاجرزاده     97/04/31
دکتری 1393 رحیم پور حمید الکترونیک-مداروسیستم تحلیل طراحی وساخت تفکیک کننده فرکانسی بی درنگ مبتنی  بر فیلتر های مایکرواستریپ معصومی     97/05/02
دکتری 1390 عدل سید محمد تقی معماری کامپیوتر "ارزیابی قابلیتهای مدارهای کشسان در طراحی شبکه های روی تراشه" محمدی     97/05/09
دکتری 1390 نمازی علیرضا معماری کامپیوتر نگاشت قابل اطمینان وظایف در بسترهای چندهسته ای صفری محمدی   97/06/10
دکتری 1391 عطابخش سعید الکترونیک طراحی  وساخت ریز سیال دیجیتال با قابلیت کنترل دما بر بسترکاغذ جعفر آبادی آشتیانی     97/06/12
دکتری 1391 حیدری سعید رباتیک   " افزایش دقت مکان یابی منابع رادیویی در فضای باز بوسیله مدل کردن موانع " مرادی سبزوار   شاه آبادی 97/06/13
دکتری 1392 سرگلزائی محمدحسین معماری کامپیوتر کاهش مصرف انرژی در پردازنده های قابل باز پیکر بندی درشت دانه با کاهش سر بار  تعویض متن . محمدی     97/06/13
دکتری 1392 کیخا محمدمهدی نرم افزار پیشینه  سازی تا ثیر در شبکه های اطلاعاتی نا همگن رهگذر   اسدپور 97/06/22
دکتری 1392 بهرامی حمید قدرت مبدل دو جهته غیر مجزا بهره بالا برای ریز شبکه های  جریان مستقیم فرهنگی ایمان عینی 451 97/06/25
دکتری 1390 زارعی ساناز الکترونیک  " طراحی و ساخت حسگر نوری دما ساخته شده از سیلیکون " مهاجرزاده شاه آبادی   97/06/26
دکتری 1391 قدکساز احسان سیستمهای دیجیتال زمانبندی کارهای اجرایی سیستمهای چندهستهای بیدرنگ با در نظر گرفتن توان مصرفی صفری     97/06/26
دکتری 1393 اسعد صبا مخابرات-سیستم طراحی و تحلیل شبکه های MIMO کلان با رویکرد کاهش پیچیدگی پیاده سازی ربیعی   Ralf R Muller 97/06/27
دکتری 1390 صادقی کهن سمیه الکترونیک " محدود کردن اثر نوسانات پویا در تراشه در سطوح مختلف " نوابی شیرازی   معصومی 97/06/31
دکتری 1392 فرخ زادی مونا مهندسی پزشکی استخراج ارتباطات موثرمنابع مغزی با استفاده ازمعیار بهبود یافته علیت گرنجر و سیگنال M/EEG سلطانیان زاده حسین زاده دهکردی   97/06/31
دکتری 1392 انصاری محمد الکترونیک ارائه روش های کارآمد طراحی و پیاده سازی سخت افزاری مدارهای عصبگون افضلی کوشا   کمال 97/07/02
دکتری 1392 نوری بروجردی مهدی مخابرات-سیستم " سیستم های ابرمایمو گسترده بدون سلول" قنبری عباسفر   97/07/04
دکتری 1391 مقدس سرابی ایرج معماری کامپیوتر برآورد پیر شدگی در سطح دستورالعمل برای بهبود طول عمر سیستم های چندهسته ای ارسالی صالحی نسب کارگهی   97/07/07
دکتری 1392 امیری نوجه ده سادات مینا الکترونیک-مداروسیستم " تحلیل و طراحی مدار پویش  پرتو  یک آرایه خطی بدون افزاره شیفت دهنده فاز" معصومی شاه آبادی   97/07/11
دکتری 1391 الهی علی مخابرات طیف سنج تک آشکار ساز با استفاده از لنز فرنل قابل برنامه ریزی شاه آبادی     97/07/25
دکتری 1391 ورداسبی علی نرم افزار استفاده از بیشینه سازی تاثیر در شبکه های اجتماهی سلسله مراتبی با رویکرد مسائل پردازش متن زیر پودمان فیلی اسدپور   97/07/25
دکتری 1391 جلالی ورنامخواستی صادق مخابرات مدلسازی و بکارگیری روش های کنترل نور در طراحی سلول های خورشیدی نانوساختار شاه آبادی     97/07/29
دکتری 1391 رستگار سید حامد مخابرات-سیستم بهبود عملکرد شبکه های مخابراتی با بکارگیری دیدگاه تعریف پذیری نرم افزار عباسفر شاه منصوری خونساری 97/07/29
دکتری 1390 احسان نوا فناوری اطلاعات " کشف تقلب نوشتاری بین زبانی با منابع مشخص بر پایه مدل های زبانی و برداری " شاکری     97/07/30
دکتری 1390 قنبری الهام نرم افزار "یادگیری رتبه بندی برای بازیابی اطلاعات بین زبانی" شاکری     97/08/02
دکتری 1393 هاشمی سید محمد قدرت بهبود حفاظت های اصلی خطوط انتقال در شرایط نوسان توان صنایع پسند     97/08/30
دکتری 1391 خوش اخلاق محمد الکترونیک  طراحی وساخت سیستم بازخوانی حسگر بی سیم نوع موج صوتی سطحی رزونانسی معصومی     97/09/21
دکتری 1390 سینایی سیما معماری کامپیوتر ارائه الگوریتم نگاشت ترکیبی برای کاربردهای با حجم کاری پویا بر روی سیستم های چندپردازنده ای ناهمگن فاطمی     97/10/01
دکتری 1392 ایل بیگی الناز مهندسی پزشکی شناسایی اراده حرکت در حین حرکات متوالی دست با استفاده از سیگنال EEG ستاره دان     97/11/07
دکتری 1392 قرائی مریم الکترونیک طراحی مدارات مجتمع توان پائین بخش آنالوگ جلویی( AFE ) سیستم ثبت و تحریک فعالیت های عصبی جانبی شیخایی     97/11/09
دکتری 1390 مجذوبی لیلا مخابرات-سیستم "طراحی روش‌های پردازش توزیع‌شده کارآمد در مدل‌های گرافی بزرگ  " شاه منصوری لاهوتی   97/11/10
دکتری 1392 مختاری زهرا مخابرات-سیستم بررسی سیستم های چند ورودی چند خروجی انبوه در حضور اختلالات ناشی از کانال و سخت افزار صباغیان   Dinis 97/11/14
دکتری 1393 نقیبی زهره معماری کامپیوتر مدلسازی رفتار پویای مدارهای غیر خطی با استفاده از شبکه های عصبی صفری صدرالسادات   97/11/24
دکتری 1390 جهانگیری محمد سعید معماری کامپیوتر   درستی‌سنجی مدارهای ممیز شناور صفری     97/11/27
دکتری 1391 عزالدین علی رباتیک "یادگیری تقلیدی اسلوب رفتار مبتنی بر بازخورد فراوان و مشاهدات محدود" نجاراعرابی نیلی احمدآبادی   97/11/27
دکتری 1392 بهارلو محمد معماری کامپیوتر مدیریت توان مصرفی و تاخیر به کمک ارتباطات بی سیم در معماری شبکه های ترکیبی روی تراشه خونساری     97/11/28
دکتری 1391 اقوامی سیده  سارا کنترل  "مدل سازی محاسباتی در سیستم بویایی " نجاراعرابی Egger سید علائی 97/11/29
دکتری 1392 پاکدامن فرهاد معماری کامپیوتر " معماری یکپارچه کارا و توان آگاه کد کننده  HEVC  ، مبتنی بر آنالیز تبدیل موجک مختلط" قنبری هاشمی Gabbouj 97/11/29
دکتری 1391 عمادی مهدی نرم افزار مدل¬سازی و بهینه¬سازی گسترش احساس در شبکه¬های اجتماعی برخط رهگذر   ارومچیان 97/11/30
دکتری 1392 بیگ محمدی سیامک سیستمهای دیجیتال  "افزایش قابلیت عیب یابی مدارهای دیجیتال پس از ساخت " علیزاده ملفه     97/12/01
دکتری 1392 اخوان بهابادی سعید مخابرات توسعه ی روشی برای تحلیل دینامیکی سیگنال های چند بعدی و ارزیابی آن در سیگنال های EEG کمره ای سلطانیان زاده   97/12/05
دکتری 1389 موسی حدادی امیر قدرت "طراحی و کنترل اینورتر پشتیبان فتوولتائیک با پیوند فرکانس بالا " فرهنگی     97/12/11
دکتری 1393 آقابابائیان کیوان مخابرات-سیستم مدل سازی و تحلیل مخابرات نورو -اسپایک شاه منصوری   مهام 97/12/12
دکتری 1390 سلیمان الیاس الکترونیک تحلیل و مدل سازی تقویت کننده توان برای  مخابرات بی سیم نسل چهارم (4G-LTE) کمره ای     97/12/15
دکتری 1388 نصیری محمدرضا قدرت طراحی STATCOM بمنظور جبران نوسانات ولتاژ در مزرعه بادی با استفاده از کنترل‌کننده ترکیبی پیش‌بین_تکراری فرهنگی     97/12/20
دکتری 1390 عبادی امیرعلی نانوالکترونیک بررسی جداسازی سلول های در گردش تومور با استفاده از میکرو و نانوکانال ها در آزمایشگاه بر روی تراشه فتحی پور     97/12/20
دکتری 1390 حسنلو محمود نرم افزار مدیریت انرژی در سیستم‌های بی‌درنگ مجهز به برداشتگر انرژی کارگهی     97/12/25
دکتری 1393 سماواتیان وحید قدرت " ارائه روش  ارزیابی  قابلیت اطمینان مبدل  های DC-DC " ایمان عینی Avenas   98/03/06
دکتری 1393 علیدوستی شهرکی مسلم الکترونیک-افزاره و نیمه هادی ترانزیستور پیزوالکتریک بر مبنای مواد دو بعدی، مطالعه محاسباتی مواد و طراحی افزاره پورفتح فتحی پور   98/03/19
دکتری 1389 عبدالحمیدی مصطفی مخابرات تحلیل ومدل سازی  ساختارهای موجبری تلف دار مرتبط با مدارهای مجتمع CMOSدر باند فرکانسی 100تا 500 گیگا هرتز محمد طاهری   شاه آبادی 98/03/25
دکتری 1390 فدایی حکیمه نرم افزار  "   استفاده از گرامر درخت-پیوندی در بهبود ترجمه ماشینی آماری" فیلی   حفاری 98/04/04
دکتری 1392 صالحی مبارکه سجاد فناوری اطلاعات ارائه مدل عامل گرا برای شکل گیری عقیده در جوامع پیچیده مبتنی بر توازن اجتماعی واعتماد تقی یاره     98/04/18
دکتری 1390 دهقانی سانیچ نازنین نرم افزار " تولید خلاصه ی خط سیر زمانی رخدادهای خبری در ریزمتونها " اسدپور     98/04/29
دکتری 1393 سیمین فر امیررضا الکترونیک-مداروسیستم طراحی سنجشگر الکترونیکی طول عمر فلورسانس در آشکار ساری PCR زمان واقعی شعاعی     98/06/13
دکتری 1394 محیطی مریم قدرت مدیریت بهینه شبکه توزیع بادر نظر گرفتن نایقینی ها منصف لسانی   98/06/16
دکتری 1392 مشرف دهکردی مائده فناوری اطلاعات طراحی و ارائه مدل معنایی منابع آموزشی باز با هدف انتشار در وب داده پیوندی تقی یاره     98/06/23
دکتری 1394  فیروز شبنم مهندسی پزشکی استخراج شبکه های کارکردی مغز حین آزمون هوش Raven  بااستفاده همزمان از سیگنالهای EEG و fNIRS ستاره دان     98/06/24
دکتری 1392 رمضانی محمد قدرت بررسی روش طیف سنجی یونی برای شناسایی مواد شیمیایی مبتنی بر منابع یونیزاسیون پلاسمای سرد شایگانی اکمل     98/06/25
دکتری 1393 دهقانی فیروزآبادی عباس مخابرات-سیستم طراخی و تحلیل شبکه های بی سیم سلولی مبتنی بر فن آوری ارتباط  تمام دو طرفه ربیعی     98/07/02
دکتری 1391 امیرسلیمانی شروین مخابرات پردازش آرایه ای سیگنال های پهن باند به کمک پردازش تنک الفت     98/07/03
دکتری 1393 تاج الدینی محمدامین کنترل    کنترل غیر متمرکز شارژ خودروهای ا لکتریکی مبتنی بر نظریه بازی میدان میانگین کبریایی   یلمو 98/07/03
دکتری 1391 علی اکبرتبریزی شایان نرم افزار بازیابی شخصی‌سازی شده مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی با روابط ناهمگون شاکری     98/07/09
دکتری 1391 عبدی حامد نانوالکترونیک بررسی و ساخت سلول‌های خورشیدی نانوساختار پروسکایتی اصل سلیمانی کلاهدوز اصفهانی   98/07/13
دکتری 1393 پورصفر جعفر نانوالکترونیک طراحی و ارائه سلول های خورشیدی لایه نازک با استفاده از نانوذرات و نانوساختارها اصل سلیمانی کلاهدوز اصفهانی   98/07/13
دکتری 1393 ابراهیم زاده الیاس مهندسی پزشکی مکان یابی کانون های صرع از طریق ثبت هم زمان EEG -FMRI از بیماران دارای صرع سلطانیان زاده نجاراعرابی هاشمی فشارکی 98/07/14
دکتری 1393 نصیری رضوان رباتیک بهینه سازی گشتاور در اسکلت های خارجی در راستای کاهش انرژی مصرفی و خستگی عضلات در  حرکات تکراری نیلی احمدآبادی     98/07/14
دکتری 1393 صادقی سجاد مخابرات-میدان طراحی و پیاده سازی یک سامانه تصویر برداری رادیویی از آن سوی دیوار محمدپوراقدم فرجی دانا   98/07/14
دکتری 1393 عبداللهی علی الکترونیک-افزاره و نیمه هادی ساخت ابرخازن و باتری لیتیم-یون هیبریدی بر بستر ورقه های کربنی انعطاف پذیر مهاجرزاده سنایی   98/07/15
دکتری 1393 عطاری فر مسعود مخابرات-سیستم تخصیص منابع در سیستم های چند ورودی -چند خروجی انبوه بدون سلول عباسفر   Lozano 98/09/10
دکتری 1390 عواضه رضا معماری کامپیوتر مسیر یابی در شبکه های دارای ترافیک بالا در اینتر نت یزدانی     98/09/27
دکتری 1391 جهانی سحر مهندسی پزشکی کمی سازی میزان توجه با استفاده از اسپکتروسکوپی مادون قرمز نزدیک ناحیه قدامی مغز ستاره دان   یوشل 98/10/02
دکتری 1392 راستگو کنگلویی مرتضی الکترونیک-افزاره و نیمه هادی توالی یابی مولکول دی ان ای به کمک افزاره های نانو کربنی مهاجرزاده فتحی پور   98/10/24
دکتری 1393 شیرافکن روح ا.. الکترونیک-مداروسیستم طراحی سیستم تحریک کننده ی آدیاباتیک حالت جریانی برای تحریک عمقی مغز شعاعی     98/11/14
دکتری 1392 چیت ساز بهزاد نرم افزار مدل سازی و بهبود مدیریت توان در مراکز داده ابری خونساری     98/11/19
دکتری 1392 ابراهیمی محمد معماری کامپیوتر " کاهش سالخوردگی ناشی از BTI با کمک بازپیکربندی در FPGAها " نوابی شیرازی     98/11/21
دکتری 1393 اینانلو رضا الکترونیک-مداروسیستم کاهش Spur در مبدلهای باک با  مدولاتور بهبود یافته شعاعی     98/11/23
دکتری 1391 طباطبایی سید محمد الکترونیک بررسی آشکارساز توالی دی ان ای مبتنی بر مولیبدن دی سولفاید تک لایه پورفتح فتحی پور   98/11/27
دکتری 1391 حاجیان علی سیستمهای دیجیتال " افزایش قابلیت اطمینان مدارهای دیجیتال در کاربردهای توان پائین  " صفری     98/11/28
دکتری 1393 منصوری علیرضا فناوری اطلاعات مدل سازی تاثیر هیجان در شکل گیری عقیده در شبکه های اجتماعی تقی یاره   حاتمی 98/11/28
دکتری 1393 آقائیان آزاده کنترل کنترل ضربه ای مبتنی بر فید بک با کاربرد در بهبود بیماری سرطان یزدان پناه     98/11/30
دکتری 1393 رجبعلی مونا نانوالکترونیک ایجاد نانو صفحات فسفرین چندلایه به طور مستقیم بر روی بستر سیلیسیم مهاجرزاده پورفتح   98/11/30
دکتری 1393 رئیسی نافچی محسن فناوری اطلاعات تطبیق  موجودیت با استفاده از شبکه های نا همگون اطلاعات اسدپور شاکری   98/12/01
دکتری 1391 حسینی حسین قدرت پیش بینی وضعیت پایداری گذرا شبکه های قدرت با استفاده از PMU افشارنیا     98/12/04
دکتری 1391 دهقانی صدیقه مهندسی پزشکی مدلسازی کنترل حرکت رسنده دست بر مبنای سینرژی¬های عضلانی و در تعامل با محیط بهرامی بوده لالو     98/12/11
دکتری 1391 عبداللهی میثم معماری کامپیوتر نگاشت قابل اطمینان وظایف در سامانههای چند هسته ای مبتنی بر شبکه های هیبردی نانو سیلیکونی نوری -الکتریکی روی تراشه محمدی     98/12/19
دکتری 1391 خاقانی میلانی مجتبی فناوری اطلاعات ارائه روش شناسی برای توسعه چار چوبی برای ایجاد برنامه های کاربردی امن  وب بر روی داده های رمز شده هاشمی     98/12/21
دکتری 1394 شریفی مریم کنترل اجماع زمان محدود سیستم های ربا تیکی چند عاملی در حضور تاخیر یزدان پناه     99/01/27
دکتری 1395 شکری محمد کنترل بهیینه سازی دو سطحی گسترده در بازی های تجمعی کبریایی     99/02/31
دکتری 1392 نارنجی ششکلانی علی نرم افزار درستی‌یابی ویژگی‌های مبتنی بر قابلیت‌دید برای ربات‌های متحرک خسروی     99/03/26
دکتری 1392 آل کجباف یاسین الکترونیک-مداروسیستم طراحی  تحلیل وساخت  تقویت کننده توان  پهن باند معصومی محمد طاهری   99/03/29
دکتری 1393 حق شناس کوثر معماری کامپیوتر تخصیص و مدیریت ماشینهای مجازی آگاه از انرژی در مراکز داده محمدی     99/04/08
دکتری 1394 غریب پور حسن قدرت مدلسازی ذخیره منعطف و تعیین نقطه تعادل بازار برق در شرایط نفوذ بالای منابع انرژی بادی امینی فر     99/04/09
دکتری 1394 جدیری شیخ  زاده عطا الله مهندسی پزشکی پیکر بندی حالت ایستاده ناحیه لگن  سیستم اسکلتی انسان مبتنی بر تصاویر رادیو گرافی و سی تی اسکن آقایی زاده ظروفی     99/04/17