سیستم های دیجیتال

معرفی گرایش سیستم‌های دیجیتال

 پیشرفت های چشمگیر در فن آوری ساخت سیستمهای الکترونیکی از یک طرف و نیاز بازار به مجتمع سازی یک سیستم کامل شامل بخشهای دیجیتال و آنالوگ، نرم افزار و سخت افزار بر روی یک تراشه از طرف دیگر، سوالات و ابهامات جدیدی مانند چگونگی طراحی در سطح سیستم، آشنایی با مفاهیم سیستمهای نهفته، آشنایی با برنامه نویسی شی گرا در طراحی سیستمی، چگونگی بکارگیری ابزار CAD در روند جدید طراحی از سطح سیستم تا لی اوت و نظایر اینها، در ذهن دانشجویان ایجاد نموده است.

گرایش جدید سیستمهای دیجیتال سعی بر آن دارد که دانشجویان را با این مفاهیم در قالب دروس جدید و متنوعی با عنوانهای ذکر شده در بالا آشنا نماید.

مدیر گروه

دانشیار
شماره تماس : 82089748
اتاق: 2-320
پست الکترونیکی