شبکه و سیستم های امن - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
- دوشنبه، ۱۳ آذر ۱۴۰۲

شبکه و سیستمهای امن

معرفی گروه شبکه و سیستم های امن 

 

گروه شبکه و سیستم های امن با هدف آموزش و پژوهش در زمینه های شبکه های اطلاعاتی و امنیت آنها تأسیس شده است.

 هدف این گروه، آماده سازی دانشجویان برای کار در زمینه لایه های مختلف شبکه های اطلاعاتی، تأمین امنیت و هوشمندسازی آنها می باشد.

 دانشجویان این گروه از مقاطع کارشناسی و دکتر در هر دو رشته مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر انتخاب می شوند. 

زمینه های پژوهشی این گروه در ادامه آورده شده است:

بهینه سازی و تخصیص منابع در شبکه های اطلاعاتی

پروتکل های امن در شبکه ها

داده انبوه و امنیت آن

ارسال ویدئو در شبکه

نهان نگاری

یادگیری و هوشمند سازی شبکه

نظریه اطلاعات و امنیت

شبکه های هوشمند انرژی و امنیت آنها

مدل سازی، مدیریت، سرویس دهی و مسیریابی در شبکه

شبکه های سلولی و امنیت آنها

شبکه های ارتباطی در وسایل نقلیه

 

 

 

 

 

مدیر گروه

change-logo
استاد
شماره تماس : 82084975
اتاق: 2-732
پست الکترونیکی

آزمایشگاههای پژوهشی