روز پروژه

بیستمین رویداد روز پروژه ی کارشناسی در روز 4شنبه 25 بهمن  از ساعات 9 الی 11 صبح در طبقه همکف ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1402 برگزار خواهد شد.

تمامی اطلاع رسانی های این رویداد از طریق سامانه ی ایلرن انجام خواهد شد. توجه داشته باشید تمامی دانشجویانی که این ترم پروژه ی کارشناسی را برداشته اند در سامانه ی ایلرن در درسی با نام پروژه 1 اضافه شده اند.

لینک درس پروژه 1 در سامانه ایلرن: https://elearn4.ut.ac.ir/course/view.php?id=41317

 mailرویداد روز پروژه ‌سازوکاری برای تعریف، انجام و ارزیابی مناسب‌تر پروژه‌های کارشناسی است که به مدت 7 سال در پایان هر ترم تحصیلی برگزار می شود

mailهدف از برگزاری روز پروژه تقویت نقش آفرینی در جامعه ، توسعه فضای نوآوری در کشور و همچنین محک تمام آموخته های دانشجویان و آشنایی آنان با اخلاق حرفه‌ای و استانداردهای تعریف، انجام و ارائه یک کار فنی و علمی است