برنامه و تقویم آموزشی

enlightened برنامه هفتگی نیمسال اول 1402-1403 مقطع تحصیلات تکمیلی (به روز رسانی اول مهر 1402)

 برنامه هفتگی نیمسال اول 1402-1403 مقطع تحصیلات تکمیلی (به روز رسانی سوم شهریور 1402)

پیش نویس برنامه تحصیلات تکمیلی "نیمسال اول 1403-1402( تاریخ به روز رسانی 29 مرداد 1402)

 ***************************************************************************************************

 ***************************************************************************************************

    ***************************************************************************************************

جدول کلاسهای تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- ساختمان جدید - به روز رسانی 4 مهر 1401