معاونت تحصیلات تکمیلی

 

      به وب سایت معاونت تحصیلات تکمیلی خوش آمدید.

این معاونت، اداره امور دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده دارد.

 

هم‌اینک در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق و کامپیوتر، امکان تحصیل در گرایش‌های متعددی وجود دارد که در زیر فهرست شده‌اند.

 

 1. مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک  (دروس جبرانی)
 2.  مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک  (دروس جبرانی)
 3. مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانو الکترونیک  (دروس جبرانی)
 4. مهندسی برق گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتال (دروس جبرانی)
 5. مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج   (دروس جبرانی)
 6. مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم (دروس جبرانی)
 7.  مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمز نگاری (دروس جبرانی)
 8.  مهندسی برق گرایش کنترل (دروس جبرانی)
 9.  مهندسی برق گرایش شبکه های مخابراتی (دروس جبرانی)
 10.  مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت  (دروس جبرانی)
 11.  مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی  (دروس جبرانی)
 12.  مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز (دروس جبرانی)
 13. مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (دروس جبرانی)
 14.  مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر (دروس جبرانی)
 15.  مهندسی فناوری اطلاعات (دروس جبرانی)

 

هم‌اینک در مقطع دکتری مهندسی برق و کامپیوتر، امکان تحصیل در گرایش‌های متعددی وجود دارد که در زیر فهرست شده‌اند.

 1. مهندسی برق گرایش الکترونیک
 2. مهندسی برق گرایش نانوالکترونیک
 3. مهندسی برق گرایش کنترل
 4.  مهندسی برق گرایش قدرت
 5.  مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی-بیوالکتریک 
 6. مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج
 7. مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
 8. مهندسی فناوری اطلاعات
 9. مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 
 10. مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر
 11. مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز