اخبار و اطلاعیه ها

زمان بندی و نکات مهم برگزاری شانزدهمین دوره روز پروژه

شانزدهمین دوره روز پروژه بصورت حضوری مورخ 30 شهریورماه از ساعت 9 الی 11 صبح برگزار می شود. در ساعت 11، پروژه های برگزیده اعلام و جوایز ارزنده ای تقدیم می شود. جهت شرکت در روز پروژه باید تمام مراحل زیر در زمان مقرر انجام شود درغیراین صورت، امکان شرکت در روز پروژه وجود ندارد.

  1. کلیه دانشجویانی که می خواهند در روز پروژه 30 شهریورماه شرکت نمایند جهت ارتباط تعاملی بهتر در کانال تلگرامی زیر عضو شوند. دقت شود که داشتن فایل گزارش و فایل پوستر جهت شرکت در روز پروژه الزامی است. تمپلیت (قالب) پوستر در کانال قرار داده شده است.

https://t.me/+CozF98sK77c2Mjk0

  1. باید فایل اکسل آمادگی شرکت در روز پروژه توسط استادراهنمای مربوطه تایید و تا تاریخ 17 شهریورماه توسط دانشجو در سامانه CECM بارگذاری شود. نام فایل را شماره دانشجویی قرار دهید.
  2. باید فایل گزارش پروژه، فایل پوستر به همراه فرم تصویب پروژه تا تاریخ 17 شهریورماه به استادراهنما و تا تاریخ 19 شهریورماه به داور مربوطه ایمیل شود. لازم است ایمیل دکتر عابدینی به ادرس (m.abedin@ut.ac.ir) نیز در زمان ارسال فایل ها به استاد راهنما و داور مربوطه CC شود. بدیهی است  اگر زمان بندی ایمیل فوق رعایت نشود، دانشجو مجاز به شرکت در روز پروژه نمی باشد.
  3. فرم تصویب پروژه که شامل نمره استاد راهنما و داور است تا تاریخ 23 شهریورماه در سامانه CECM بارگذاری شود. لازم به ذکر است که تکمیل بند 8 فرم پروژه ("تایید گواهی ارایه پروژه توسط استاد راهنما") الزامی است. نام فایل را شماره دانشجویی قرار دهید. فرمت فایل PDF باشد.
  4. فایل گزارش و فایل پوستر پروژه را تا تاریخ 23 شهریورماه در صفحه CECM بارگذاری نمایند. به دلیل اهمیت فایل پوستر، لازم است که این فایل با هماهنگی استاد راهنما تهیه شده باشد. نام فایل را شماره دانشجویی قرار دهید. فرمت فایل گزارش PDF و فرمت فایل پوستر PPTx و PDF (هر دو) باشد.
  5. دانشجویان موظفند ساعت 8:30 صبح روز برگزاری در محل برگزاری (ساختمان جدید برق طبقه همکف، پشت اسانسور) حاضر شوند.