حامیان روز پروژه

اسامی شرکت های حامی سیزدهمین دوره روز پروژه به شرح زیر می باشد:

 

 

     
اسنپ   تپسی    رادین بورس  
           
     
سیناکر   مدیریت فناوری بورس تهران    پینکت  
           
     
           
دلسا    رسا   مرکز تحقیق و توسعه همراه اول