فهرست سمینارها

نام سخنران

عنوان سخنرانی

سال 98

برگزاری سخنرانی علمی خانم دکتر گیتا غیاثی

Gender disparities in science: an overview

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مجید صفری

Advanced Optical Communications: From Core to Access Networks

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمدعلی نیکویی ماهانی

هوش مصنوعی:راننده‌های خودروهای خودران

نگاهی به روشهای ترکیب سنسور و تشخیص شئ سه بعدی در سیستمهای خودران

 

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امیر رحمانی

Smart IoT-centric Solutions for Personalized Healthcare: Case-studies and Design Challenge

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر میثم علیزاده

"چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری عمومی مطالعه موردی شناسایی عملیات روانی در رسانه‌های اجتماعی"


برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر اشکان رحیمی کیان

 

Software as a Service (SaaS) solutions for future of Energy

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر زرکش

"ملاقات زیست شناسی و مهندسی"

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حسین حاجی میر صادقی

Deep Generative Models

Learning from Partially Observed Multimodal Data

and  Representation Learning

 

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر لی

The code for facial identity in the primate brain

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امیر مسعود تکباش

Modeling and Design Optimization of Permanent Magnet Variable

Flux Machines‌‌‌‌‌

 

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر گودرزی

Brain-Computer Interface

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر یدالله یعقوب زاده

Probing for Meanings in Neural Word Representations

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی نوبخت

Securing Devices and User Data : The Internet of Things

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر رضا رنج اندیش

Design Strategies for Implantable Closed-Loop

Stimulation Systems for Epilepsy Control

 

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای وحید رسولی

"مدلسازی و مدیریت بهینه منابع انرژی سمت مصرف تحت برنامه پاسخگویی بار و تعرفه دینامیکی انرژی الکتریکی"

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر غلامرضا حفاری

Deep Learning and Language Technology 

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر وهاب پورنقشبند

End-to-end detection of middlebox interference

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر احسان افشاری

How to Craft and Deliver Your Message

برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر آرزو کشاورز

Convex Methods for Approximate Dynamic Programming"

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای مهندس شادان گلستان


Smart Indoor Spaces for Elderly People: Configuration Deployment Analysis and Kinematic Movement Assessment

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی رحمانی اندبیلی


Planning and Operation of Plug-in Electric Vehicles Considering

the Technical, Geographical, and Social Aspects

 

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر ذبیح قاسملویی

Applications of Visible Light Communications

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Stefano Rini

A brief introduction to source coding and some novel results

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Vincent Tan


A Ranking Model Motivated by Nonnegative Matrix Factorization with Applications to Tennis Tournaments

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر Reinhard Schwarz

Thin Films for Photovoltaics by Pulsed Laser Deposition (PLD)

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی ایمانی


Bayesian Decision Making and Learning in

Complex Uncertain Systems

 

سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر مینا شیخ علیشاهی

Privacy Preserving Data Analysis

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حامد زمانی

Neural Information Retrieval: Challenges and Opportunities 

 

 

                                                                       سال 97

 

 

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمد خوشنویسان

" پرورش خلاقیت از طریق نیمکره‌های مغز"

سخنرانی علمی توسط جناب آقای مهندس علیرضا رقمی

روشی نوین برای پخش مؤثرتر توان راکتیو میان مولدهای اینورتری خانگی بر مبنای نظریه تونن

سخنرانی علمی جناب آقای پرفسور وادا

 


برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای بابک بهاری

 

Topological Photonics Light Sources


برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر رضوان فرحی

 

Dynamic Meaning Comprehension Networks in the Human Brain


برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای علی محمودی

 

" reciprocity of social influence" 


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حسین عادلی

 

"مغز و ماشین چگونه توجه را یاد می‌گیرند؟ "

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حامد نیلی

Cognitive neuroscience


برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حسن نجفی

 

Fast-Converging Deterministic Approaches for Stochastic" "Computing

برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر امیلیا نرسیسیانس

نقش خودباوری در موفقیتهای فردی و اجتماعی

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر میثم علیزاده

"عملیات روانی خارجی در فضای مجازی: مروری بر تحقیقات علمی"


برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر سعید حقیقت شعار

 

Signal Recovery from Unlabeled Samples


برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر اشکان رحیمی کیان

 

Integrated Distribution Planning in Smart Grids

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر بابک سیف

" Information Theoretic Learning: an approach to signal processing" 

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر خاکی صدیق

"اخلاق مهندسی- اخلاق پژوهشی"

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمد بیطرفان

 Integrated hollow-core microcavities

برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر فرزانه فرهادی


Mechanism Design: A new framework for controlling networked systems in the presence of selfish agents with private information

سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر محمد قنبری

Research at University"

برگزاری سخنرانی علمی Prof.Tayeb Mohamed-Brahim

"الکترونیک منعطف بر پایه سیلیکون و مواد آلی"

سخنرانی علمی جناب آقای مهندس حسین سخاوت منش

"مسئله ی خودبازیابی شبکه‌های توزیع با حضور واحدهای تولید پراکنده بر اساس مدل بهینه یابی تحلیلی"


سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر عباس بنی هاشم

 

"مدیریت داده‌های بزرگ در صنعت"


برگزاری سخنرانی پروفسور والتر  

توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

 

Novel Imaging approaches towards treatment resistant depression


سخنرانی علمی جناب آقای دکتر امین سلطانی

 

Nano-imaging for the whole spectrum: s-SNOM

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر محمد صدرالساداتی

Energy-Efficient GPU Design


برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مسعود دانش طلب

 

"Towards energy efficient computing"


سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر سیران خادمی

 

Deep Image Matching

سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر ذبیح قاسم لویی

مخابرات نوری و کاربردهای آن

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر مهدی کرامتی

 

 

 

 Planning Under Cognitive Limitaions


برگزاری سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر سمانه موثقی
 
"


"Wireless Body Area Networks: Efficient Coexistence by Interference Management and Avoidance"  

سال 96

 

 

برگزاری سخنرانی علمی توسط جناب آقای ANDOLINA

 

 Predicting the Future for Artificial and Biological  Neural Networks

سخنرانی مهندس نخجوانی

سخنرانی و رونمایی کتاب چگونه استخدام شویم

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر کاش خراسانی

Diagnosis,Prognosis,and Health Monitoring of Complex Industrial Systems

برگزاری سخنرانی علمی: آقای دکتر احسان عسگری، دانشجوی دکترای دانشگاه برکلی


 Past, Present, Future: A Computational Investigation of the Typology of  Tense in 1000 languages

سخنرانی علمی "دکتر حسین استکی"

Part1: Brain Evolution and Emergence of Cognition

 

Part2:Medicine in going Digital

 

سخنرانی علمی دکتر میثم علیزاده

"مقدمه ای بر علوم اجتماعی محاسباتی"

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر سهیل غیاثی


 Deep Convolutional Neural Network in Resource Constrained Embedded Systems:How to Fit an Elephant in a Car

سخنرانی آقای دکتر حمیدرضا عبد

نقش مهندسی برق و کامپیوتر "در صنعت خودروسازی"

سخنرانی علمی دکتر نیما مغاری

"Analog Mixed Signal ircuits : From Neutrons to Networks

"سخنرانی دکتر حامد احمدی

تحلیل و بهینه سازی سیستم های توزیع پیشرفته بر اساس تجربه های عملی در شبکه توزیع BC Hydro  در کانادا"

سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر محمد علیزاده

Towards Self-Driving  Networks 

سخنرانی دکتر بابک شادگان

عنوان "بیوفتونیک: تکنولوژی در حال تحول در تشخیص های بالینی و پایش سلامتی "

سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر سمانه نصیری

طبقه بندی بین سوژه‌ای سیگنال‌های مغزی با استفاده از یادگیری ماشین

سخنرانی علمی جناب آقای دکتر شیرانی

R for Data Scince

سخنرانی علمی آقای مهندس شاورانی

Training Data Annotation for Segmentation Classification Simulations Translation 


سخنرانی علمی،
جناب آقای حسام الدین اخلاق‌پور


نقش استرایاتوم مغز در حافظه‌ی کوتاه مدت

 

برگزاری سخنرانی علمی جناب آقای دکتر صابر سلطانی

 روش‌های سیستمی برای طراحی و بهینه‌سازی آنتن‌ها جهت کاربرد در سیستم‌های مخابراتی"


سمینار"انقلاب صنعتی چهارم" با سخنرانی پروفسور هانس ورنر دون ون

 

"انقلاب صنعتی چهارم  اینترنت اشیاء و سیستم‌های سایبری فیزیکی

سخنرانی دکتر محسن زمانی

" امنیت و تخمین در سیستم های فیزیکی سایبری "

سخنرانی علمی جناب آقای پروفسور انریکو بینی استاد دانشگاه "Scuola Superiore" ایتالیا

نمونه برداری بهینه برای سیستم های کنترل خطی

Optimal Sampling Linear Control Systems

سخنرانی جناب آقای پروفسور لوتار تیله

"شبکه‌های حسگر اتکاپذیر"

 

 

سخنرانی علمی جناب آقای پروفسور Tsuneo Yamada

How to record and use learning log Data for quality

 

 education

سخنرانی علمی جناب آقای پروفسور Toshihiro Kita

Advanced Grading and Assessment of Learners and Learning Goals using Moodle


سخنرانی اندیشه تا ایده جناب آقای دکتر محجوبی، استاد محترم دانشکده کارآفرینی

 

"اندیشه تا ایده"  مرحله نخست:ار فرآیند تجاری سازی نوآوری

سخنرانی علمی جناب آقای پروفسور پائولو روسو استاد دانشگاه والنسیا

Mining Fake Opinions in Sentiment Analysis