اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی اعظم عباس فر

علی اعظم عباس فر،

استادیار
  • پژوهشگاه فضایی ایران ، عضویت در کمیته فرعی استاندارد های بین المللی "سیستم های انتقال اطلاعات و داده های فضایی"
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084932
اتاق : 2-710

پروفایل

  • پژوهشگاه فضایی ایران ، عضویت در کمیته فرعی استاندارد های بین المللی "سیستم های انتقال اطلاعات و داده های فضایی" 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه UCLA ، مخابرات

1379 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه تهران ، الکترونیک

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، الکترونیک

1367 ← 1370

فعالیت های علمی