اعضای هیات علمی

علی اعظم عباس فر

علی اعظم عباس فر،

دانشیار
  • ، عضویت در کمیته فرعی استاندارد های بین المللی "سیستم های انتقال اطلاعات و داده های فضایی"
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084932
اتاق : 2-710
صفحه رخ نما
Scopus
  • 633 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 2149 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

  • ، عضویت در کمیته فرعی استاندارد های بین المللی "سیستم های انتقال اطلاعات و داده های فضایی" 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کالیفرنیا - لوس آنجلس ، مخابرات

1379 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه تهران ، الکترونیک

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، الکترونیک

1367 ← 1370

فعالیت های علمی