اعضای هیات علمی

علی اعظم عباس فر

علی اعظم عباس فر،

دانشیار
  • عضویت در کمیته فرعی استاندارد های بین المللی "سیستم های انتقال اطلاعات و داده های فضایی"
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084932
اتاق : 2-710
صفحه رخ نما
Scopus
  • 718 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 2439 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

پروفایل

  • عضویت در کمیته فرعی استاندارد های بین المللی "سیستم های انتقال اطلاعات و داده های فضایی" 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه کالیفرنیا - لوس آنجلس ، مخابرات

1379 ← 1384

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، الکترونیک

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، الکترونیک

1367 ← 1370

فعالیت های علمی