اعضای هیات علمی

علی افضلی کوشا

علی افضلی کوشا،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | معماری کامپیوتر | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084920
اتاق : 2-629
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2929 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 4658 ارجاعات
  • 36 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، میشیگان ، مهندسی برق

1369 ← 1373

B.S ، پیتسبورگ ، مهندسی برق

1368 ← 1370

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1362 ← 1366

کلمات کلیدی