اعضای هیات علمی

اشکان رحیمی کیان

اشکان رحیمی کیان،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084303
اتاق : 2-312
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1698 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 2582 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، The Ohio State University ، برق سیستمهای کنترل

1377 ← 1380

فعالیت های علمی