اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 187 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 339 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی