اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | هوش ماشین و رباتیک | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 372 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 645 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

… ← 1387

Ph.D ، ویرجینیا تک ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1392

کلمات کلیدی