اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 185 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
Google Scholar
  • 323 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی