اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 213 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۹
Google Scholar
  • 381 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی