اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 225 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 401 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

… ← 1387

دکتری ، ویرجینیا تک ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1392

فعالیت های علمی