اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
Scopus
  • 174 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
Google Scholar
  • 299 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی