اعضای هیات علمی

بهنام بهرک

بهنام بهرک،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084305
اتاق : 1-404
صفحه رخ نما
Scopus
  • 249 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 452 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

… ← 1387

دکتری ، ویرجینیا تک ، مهندسی کامپیوتر

… ← 1392

فعالیت های علمی