اعضای هیات علمی

فرخ امینی فر

فرخ امینی فر،

دانشیار
 • ، عضو کمیته راهبری تدوین نقشه راه پایایی
 • ، عضو کمیته ارتفای بخش ایران IEEE
 • ، همکاری در برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور مسعود سلطانی
 • ، عضو کمیته راهبردی انجمن شبکه هوشمند انرژی ایران
 • ، عضو کمیته علمی و اجرایی دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
 • ، عضو کمیته برگزاری مراسم نکوداشت پروفسور زاده
 • ، عضویت در کارگروه واژه گزینی انجمن علمی شبکه هوشمند انرزی ایران
 • ، عضو قطب علمی ریزشبکه و شبکه های هوشمند الکتریکی
 • ، عضو هیئت موسس مرکز پژوهشی سیستم های سایبر فیزیکی
 • ، عضو کمیته راهبری مرکز توسعه فناوری سامانه های انتقال توان با ظرفیت بالا
 • ، عضو کمیته مطالعاتی عملیات سیستم و کنترل سیگره ایران
 • ، عضو کمیته مشورتی USERN
 • ، عضو کمیته اروابط بین الملل انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
 • ، عضو کمیته اموزش و پژوهش انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 61119747
اتاق : 2 - 319
صفحه رخ نما
Scopus
 • 3367 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
 • 4643 ارجاعات
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.