اعضای هیات علمی

فرزاد رجایی سلماسی

فرزاد رجایی سلماسی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82085035
اتاق : 2-516
صفحه رخ نما
Scopus
  • 147 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Texas A&M ، مهندسی برق

1378 ← 1381

M.S ، صنعتی امیر کبیر ، مهندسی برق

1373 ← 1375

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1368 ← 1372

فعالیت های علمی