اعضای هیات علمی

غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084178
اتاق : 2-612
صفحه رخ نما
Scopus
  • 707 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1014 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • معاون پژوهش و فناوری ازمایشگاه ملی نقشه برداری مغز 1400←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران-دانشکده فنی ، مهندسی برق

1376 ← 1381

M.S ، تهران-دانشکده فنی ، مهندسی برق گرایش بیوالکتریک

1373 ← 1376

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی الکترونیک

1368 ← 1372

کلمات کلیدی