اعضای هیات علمی

غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084178
اتاق : 2-612
صفحه رخ نما
Scopus
  • 475 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 659 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران-دانشکده فنی ، مهندسی برق

1376 ← 1381

M.Sc ، تهران-دانشکده فنی ، مهندسی برق گرایش بیوالکتریک

1373 ← 1376

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی الکترونیک

1368 ← 1372

فعالیت های علمی