اعضای هیات علمی

غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی
شماره تماس : 82084178
اتاق : 2-612
صفحه رخ نما
Scopus
  • 568 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 798 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال