اعضای هیات علمی

فرشاد لاهوتی

فرشاد لاهوتی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | فناوری اطلاعات
شماره تماس : 82084314
اتاق : 2-511
صفحه رخ نما
Scopus
  • 697 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 1134 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

پروفایل

  • سرپرست آزمایشگاه سیستمهای پیشرفته مخابرات سیار 1389←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه واترلو ، مخابرات

1376 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق

1371 ← 1376

فعالیت های علمی