اعضای هیات علمی

معین عابدینی

معین عابدینی،

استادیار
  • سرپرست آزمایشگاه ریزشبکه
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
اتاق : 616
صفحه رخ نما

پروفایل

  • تدوین سند راهبری و نقشه راه طرح کلان توسعه فناوری نگهداری و تعمیرات تجهیزات شبکه برق 1399←1400
  • عضویت در کمیته راهبری طرح جامع استانداردها در حوزه توزیع 1399←1401
  • کمیته تخصصی نظارت بر بازنگری دستورالعمل اتصال به شبکه 1399←1400
  • سرپرست آزمایشگاه ریزشبکه 1398←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1392 ← 1396

کلمات کلیدی