اعضای هیات علمی

مجید بدیعی رستمی

مجید بدیعی رستمی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی | الکترونیک
شماره تماس : 82084212
اتاق : 410-1
صفحه رخ نما

پروفایل

  • دانش‌افزایی راهکارهای افزایش میزان رؤیت‌پذیری و اثرگذاری مقالات علمی 1402←1402
  • استارت آپ های دانشگاهی 1401←1401
  • چگونگی تدوین برنامه درسی و رشته آموزشی 1401←1401
  • آشنایی با روش های تدریس نوین در آموزش عالی (متون تدریس) 1401←1401
  • پروژه یابی، ارتباط با صنعت و نهاد اجرایی 1400←1400
  • کارآفرینی و مهارت های کسب و کار 1400←1400
  • مدیریت اثر پژوهشی 1400←1400
  • شرکت در جلسه کمیسیون فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش بنیان شورای عالی انقلاب فرهنگی 1400←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی