اعضای هیات علمی

مصطفی ارسالی صالحی نسب

مصطفی ارسالی صالحی نسب،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084997
اتاق : 2-712
صفحه رخ نما
Scopus
  • 262 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی