اعضای هیات علمی

مرتضی فتحی پور

مرتضی فتحی پور،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084329
اتاق : 2-702
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 1361 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 1842 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دلنشگاه ایالتی کلرادو ، مهندسی برق و الکترنیک

1359 ← 1364

کارشناسی ارشد ، دلنشگاه ایالتی کلرادو ، مهندسی برق و الکترنیک

1357 ← 1359

کلمات کلیدی