اعضای هیات علمی

مرتضی فتحی پور

مرتضی فتحی پور،

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084329
اتاق : 2-702
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 1624 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 2079 ارجاعات
  • 25 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

افتخارات