اعضای هیات علمی

مهدی مدرسی

مهدی مدرسی،

استادیار
  • ، سرپرست کارآموزی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82089756
اتاق : 510
صفحه رخ نما
Scopus
  • 483 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۹
Google Scholar
  • 698 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

  • ، سرپرست کارآموزی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1385 ← 1389

فعالیت های علمی