اعضای هیات علمی

محسن حمزه

محسن حمزه

مرتبه علمی : دانشیار
  • مدیر کمیته آموزش انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران
  • عضو کمیته مطالعاتی سیستم های dc و الکترونیک قدرت سیگره ایران
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084971
اتاق : 1-310
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی