اعضای هیات علمی

بهزاد مشیری

بهزاد مشیری،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | فناوری اطلاعات | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084342
اتاق : 601-2
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1534 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
Google Scholar
  • 2361 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، UMIST ، مهندسی مکانیک

1367 ← 1370

M.Sc ، UMIST ، مهندسی مکانیک

1365 ← 1367

کارشناسی ، علم و صنعت ، مهندسی مکانیک

1357 ← 1362

فعالیت های علمی