اعضای هیات علمی

بهزاد مشیری

بهزاد مشیری،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | فناوری اطلاعات | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084342
اتاق : 701-2
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2388 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3596 ارجاعات
  • 32 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، داشگاه منچستر، انگلستان ، مهندسی سیستمهای کنترل

1367 ← 1370

M.S ، دانشگاه منچستر، انگلستان ، مهندسی سیستمهای کنترل

1365 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک

1357 ← 1362

کلمات کلیدی