اعضای هیات علمی

بهزاد مشیری

بهزاد مشیری،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل | فناوری اطلاعات | هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82084342
اتاق : 601-2
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2042 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
Google Scholar
  • 3097 ارجاعات
  • 28 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، داشگاه منچستر، انگلستان ، مهندسی سیستمهای کنترل

1367 ← 1370

کارشناسی ارشد ، دانشگاه منچستر، انگلستان ، مهندسی سیستمهای کنترل

1365 ← 1367

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مکانیک

1357 ← 1362

فعالیت های علمی