اعضای هیات علمی

مریم صباغیان

مریم صباغیان،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089725
اتاق : 2-410

Education:

  • Postdoctoral fellow, School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, 2008-2010.
  • Ph.D. in Electrical Engineering, Department of Systems and Computer Engineering, Carleton University, Ottawa, Canada, Aug. 2007
  • M.Sc. in Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, IRAN, Sept. 2001
  • B.Sc. in Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, IRAN, Sept. 1999

 

Scopus
  • 476 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 749 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کارلتون ، مهندسی برق

1383 ← 1387

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق مخابرات

1378 ←

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق مخابرات

1373 ←

فعالیت های علمی