اعضای هیات علمی

مریم صباغیان

مریم صباغیان،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82085025
اتاق : 2-410

Education:

  • Postdoctoral fellow, School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, 2008-2010.
  • Ph.D. in Electrical Engineering, Department of Systems and Computer Engineering, Carleton University, Ottawa, Canada, Aug. 2007
  • M.Sc. in Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, IRAN, Sept. 2001
  • B.Sc. in Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, IRAN, Sept. 1999

 

Scopus
  • 576 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 890 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کارلتون ، مهندسی برق

1383 ← 1387

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق مخابرات

1378 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق مخابرات

1373 ← 1379

کلمات کلیدی