اعضای هیات علمی

محسن شیوا

محسن شیوا(بازنشسته)

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
صفحه رخ نما
Scopus
  • 423 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی برق

1361 ← 1365

M.S ، کالیفرنیای جنوبی ، مهندسی برق

1353 ← 1357

کارشناسی ، فردوسی مشهد ، فیزیک

1352 ← 1356

کلمات کلیدی