اعضای هیات علمی

محمود محمدطاهری

محمود محمدطاهری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084915
اتاق : 2-512
صفحه رخ نما
Scopus
  • 126 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 194 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

پروفایل

  • ، مدیر گروه پردیس البرز 1395←1397
  • ، مدیر گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Essex ، مهندسی برق

1364 ← 1368

M.Sc ، Essex ، مخابرات

1363 ← 1365

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1353 ← 1358

فعالیت های علمی