اعضای هیات علمی

محمود محمدطاهری

محمود محمدطاهری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084915
اتاق : 2-512
صفحه رخ نما
Scopus
  • 132 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 207 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

  • ، مدیر گروه پردیس البرز 1395←1397
  • ، مدیر گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc ، اسکس ، سیستمهای مخابراتی

1364 ← 1365

Ph.D ، اسکس ، مهندسی سیستمهای الکترونیک

1364 ← 1369

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

1353 ← 1358

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1353 ← 1358

فعالیت های علمی