اعضای هیات علمی

محمود محمدطاهری

محمود محمدطاهری،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084915
اتاق : 2-512
صفحه رخ نما
Scopus
  • 160 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 252 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

پروفایل

  • مدیر گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، اسکس ، مهندسی سیستمهای الکترونیک

1364 ← 1369

کارشناسی ارشد ، اسکس ، سیستمهای مخابراتی

1364 ← 1365

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

1353 ← 1358

فعالیت های علمی