اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود محمدطاهری

محمود محمدطاهری،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084915
اتاق : 2-512
Scopus
  • 114 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Essex ، مهندسی برق

1364 ← 1368

M.Sc ، Essex ، مخابرات

1363 ← 1365

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق

1353 ← 1358

فعالیت های علمی