اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر معصومی

ناصر معصومی،

استاد
 • صندوق قرض الحسنه باقرالعلوم (ع) ، عضو هیئت امنای صندوق قرض الحسته باقرالعلوم (ع)
 • معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ، عضو کمیته میکروالکترونیک معاونت پژوهشی دانشگاه
 • مرکز پژوهشی نانوبیوالکترونیک ، رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشگاه تهران ، عضو ستاد بزرگذاشت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران ، رئیس برگزاری نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران اسفند ماه 1393
 • تهران ، رئیس کارگروه اول شبکه شاعا در استان تهران
 • تهران ، رئیس کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • تهران ، عضو شورای سیاست گذاری و دبیر منطقه یک پژوهش و فناوری دانشگاه و مراکز پژوهشی و فناوری کشور
 • تهران ، مشاور معاون پژوهشی دانشگاه
 • دانشگاه تهران ، عضو شورای مؤسسه مطالعات حقوق انرژی
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، مشاور ریاست پارک علم و فناوری
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران ، عضو کمیته اصلاح الگوی مصرف دانشگاه تهران
 • تهران ، عضویت در کارگروه شناسایی دانش آموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084356
اتاق : 1-204
فایل رزومه :   دانلود

Research Interests:

(Part A. Electronics (ECE

Internet of Things (IOT), Smart Home, Smart Sensors, Smart Grid, Home/Body Area Network (HAN/BAN) Electronic Systems.      

Interconnects in VLSI/Nano Systems, Wires in PCBs: Modeling, Delay, Power, Crosstalk, Crosstalk Reduction, Signal/Power Integrity, Test and Testability, CNTs, and Wires in Nano/Bio Electronics. 

EMI/EMC, IC Packages, PCB: EMI/EMC in Electronic Systems/PCBs and Optimization, Shielding, Packaging, Susceptibility, Novel Methods/PCBs for EMI Protection, Design and Test based-on EMC Test Standards.  

RF and Analog: Components, Circuits, Systems, Phase Arrays, WSNs, Wireless/Wired Transceivers/Communications Systems, Consumer Electronics, Spiral Inductors 

VLSI 2D and 3D: High Performance and Low Power IC/ASIC Design/Implementation, Modeling and Optimization for Delay/Energy/Performance, FPGAs, Power Management, CAD Tools for VLSI.  

Nano Electronics, Nano ULSI Circuits, Nano Systems, Nano Array-Based Architectures (ABA), Bio-Nano Electronics and Bionics. 

Substrate Coupling, Substrate Crosstalk Reduction Techniques, Power Supply Noise.

 

 

Part B. Entrepreneurship, Business and Enterprises

 

Entrepreneurship: Entrepreneurship Eco-System, Corporate Entrepreneurship, Entrepreneurial Orientation/Organization, Innovation Strategies, Entrepreneurial Technology Development and Transfer, New Product Development, Design Thinking, Spin-off Labs (Organization, Towards High-Tech Market Aspects).

Accelerator/Pre-Accelerator and Innovation Centers

Startup, Spinoff, and Enterprise Companies: Design and Engineering, Organization, Management, Commercialization, Market Development. 

Science and Technology Parks: Design and Engineering, Process, Organization, Management, Assessment, Incubators.

Knowledge Management: Knowledge Management, Documentation Models/Standards, Competency Based Education and Research

Adviser, Mentoring, Coaching, Entrepreneurship

 

Scopus
 • 752 ارجاعات
 • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

پروفایل

 • تهران ، عضو حقیقی کمیته ارزیابی کیفیت پردیس البرز 1396←1397
 • تهران ، عضویت در کارگروه شناسایی دانش آموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان 1396←…
 • دانشگاه تهران ، عضو کمیته اصلاح الگوی مصرف دانشگاه تهران 1396←…
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، کارشناس خبره پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1396←1399
 • پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، مشاور ریاست پارک علم و فناوری 1396←…
 • دانشگاه تهران ، عضو شورای مؤسسه مطالعات حقوق انرژی 1395←1398
 • تهران ، مشاور معاون پژوهشی دانشگاه 1394←1398
 • تهران ، عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه 1394←1397
 • تهران ، عضو کارگروه ارزیابی و پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1394←1396
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- آزمایشگاه مدارها و سیستمهای فرکانس بالا و تست ، سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست 1394←1396
 • تهران ، عضو شورای سیاست گذاری و دبیر منطقه یک پژوهش و فناوری دانشگاه و مراکز پژوهشی و فناوری کشور 1394←…
 • تهران ، رئیس کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران 1394←…
 • تهران ، عضو کارگروه پژوهشی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی 1394←1396
 • تهران ، نماینده دانشگاه در کمیته مشترک دانشگاه تهران و استانداری مازندران 1394←1394
 • تهران ، رئیس کارگروه اول شبکه شاعا در استان تهران 1394←…
 • انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع ، عضویت کمیسیون دائمی انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع 1394←1396
 • انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع ، عضویت هیئت امنای انستیتو مهندسی گاز طبیعی مایع 1394←1397
 • دانشگاه تهران ، رئیس برگزاری نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران اسفند ماه 1393 1393←…
 • دانشگاه تهران ، رئیس پژوهشگاه دانشگاه تهران 1393←1394
 • دانشگاه تهران ، عضو ستاد بزرگذاشت هشتادمین سال تاسیس دانشگاه تهران 1393←…
 • دانشگاه تهران ، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 1393←1394
 • دانشگاه تهران ، عضو علی البدل هیئت بدوی انتظامی هئیت علمی دانشگاه تهران 1393←1395
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1393←…
 • پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1393←1395
 • مرکز پژوهشی نانوبیوالکترونیک ، رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک 1393←…
 • صندوق قرض الحسنه باقرالعلوم (ع) ، عضو هیئت مدیره صندوق قرض الحسته باقرالعلوم (ع) 1383←1386
 • صندوق قرض الحسنه باقرالعلوم (ع) ، عضو هیئت امنای صندوق قرض الحسته باقرالعلوم (ع) 1383←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه واترلو ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1375 ← 1381

M.Sc ، دانشگاه تهران ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1362 ← 1367

فعالیت های علمی