اعضای هیات علمی

ناصر معصومی

ناصر معصومی

مرتبه علمی : استاد
 • رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک
 • استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • عضو کمیته تشخیص صلاحیت داوران پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • مشاور رئیس پارک فاوا در امور بین المللی و توسعه نظام ارزیابی و داوری (پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات)
 • عضویت در کمیته علمی کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تأکید بر پایداری و دیجیتالی سازی کسب و کارها
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک | سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82084356
اتاق : 1-204
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

Research Interests:

(Part A. Electronics (ECE

Internet of Things (IOT), Smart Home, Smart Sensors, Smart Grid, Home/Body Area Network (HAN/BAN) Electronic Systems.      

Interconnects in VLSI/Nano Systems, Wires in PCBs: Modeling, Delay, Power, Crosstalk, Crosstalk Reduction, Signal/Power Integrity, Test and Testability, CNTs, and Wires in Nano/Bio Electronics. 

EMI/EMC, IC Packages, PCB: EMI/EMC in Electronic Systems/PCBs and Optimization, Shielding, Packaging, Susceptibility, Novel Methods/PCBs for EMI Protection, Design and Test based-on EMC Test Standards.  

RF and Analog: Components, Circuits, Systems, Phase Arrays, WSNs, Wireless/Wired Transceivers/Communications Systems, Consumer Electronics, Spiral Inductors 

VLSI 2D and 3D: High Performance and Low Power IC/ASIC Design/Implementation, Modeling and Optimization for Delay/Energy/Performance, FPGAs, Power Management, CAD Tools for VLSI.  

Nano Electronics, Nano ULSI Circuits, Nano Systems, Nano Array-Based Architectures (ABA), Bio-Nano Electronics and Bionics. 

Substrate Coupling, Substrate Crosstalk Reduction Techniques, Power Supply Noise.

 

 

Part B. Entrepreneurship, Business and Enterprises

 

Entrepreneurship: Entrepreneurship Eco-System, Corporate Entrepreneurship, Entrepreneurial Orientation/Organization, Innovation Strategies, Entrepreneurial Technology Development and Transfer, New Product Development, Design Thinking, Spin-off Labs (Organization, Towards High-Tech Market Aspects).

Accelerator/Pre-Accelerator and Innovation Centers

Startup, Spinoff, and Enterprise Companies: Design and Engineering, Organization, Management, Commercialization, Market Development. 

Science and Technology Parks: Design and Engineering, Process, Organization, Management, Assessment, Incubators.

Knowledge Management: Knowledge Management, Documentation Models/Standards, Competency Based Education and Research

Adviser, Mentoring, Coaching, Entrepreneurship

 

Scopus
 • 1426 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
Google Scholar
 • 1380 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰

پروفایل

 • عضویت در کمیته علمی کنفرانس بین المللی کارآفرینی با تأکید بر پایداری و دیجیتالی سازی کسب و کارها 1401←…
 • سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست 1399←1401
 • مشاور رئیس پارک فاوا در امور بین المللی و توسعه نظام ارزیابی و داوری (پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات) 1399←1410
 • سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1399←1401
 • عضو کمیته تشخیص صلاحیت داوران پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات 1399←1410
 • سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست 1397←1399
 • سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1397←1399
 • سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1395←1397
 • مشاور معاون پژوهشی دانشگاه 1394←1398
 • عضو شورای سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه 1394←1397
 • سرپرست آزمایشگاه مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست 1394←1396
 • رئیس پژوهشگاه دانشگاه تهران 1393←1394
 • معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 1393←1394
 • استادی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1393←…
 • سرپرست آزمایشگاه VLSI پیشرفته 1393←1395
 • رئیس مرکز پژوهشی نانو بیو الکترونیک 1392←…
 • رئیس مرکز مطالعات و توسعه ایده و آینده پژوهی دانشگاه تهران 1384←1385

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه واترلو ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1375 ← 1381

M.S ، دانشگاه تهران ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1367 ← 1370

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، برق و کامپیوتر- الکترونیک

1362 ← 1367

کلمات کلیدی