اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر رضائی

ناصر رضائی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات(مهندسی برق ‌- مخابرات‌)
شماره تماس : -
اتاق : -