اعضای هیات علمی

مهدی پور فتح

مهدی پور فتح،

دانشیار
  • مجری راه اندازی و مدیر دفتر انتقال تکنولوژی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • مدیرکل امور پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران
  • معاون پژوهشگاه دانشگاه تهران
  • کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی با اتحادیه اروپا
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084982
اتاق : 312-1
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1320 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 1761 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸

پروفایل

  • مدیرکل امور پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران 1397←1400
  • مجری راه اندازی و مدیر دفتر انتقال تکنولوژی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، فنی وین ، مهندسی برق-میکروالکترونیک

1382 ← 1386

کارشناسی ارشد ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1381

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1375 ← 1379

فعالیت های علمی