اعضای هیات علمی

مهدی پور فتح

مهدی پور فتح،

دانشیار
 • ، سرپرست آزمایشگاه نانو الکترونیک محاسباتی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • ، مجری راه اندازی و مدیر دفتر انتقال تکنولوژی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • ، مدیرکل امور پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران
 • ، معاون پژوهشگاه دانشگاه تهران
 • ، کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی با اتحادیه اروپا
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084982
اتاق : 312-1
صفحه رخ نما
Scopus
 • 1084 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
Google Scholar
 • 1454 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

پروفایل

 • ، مدیرکل امور پژوهشهای کاربردی دانشگاه تهران 1397←1400
 • ، مجری راه اندازی و مدیر دفتر انتقال تکنولوژی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، فنی وین ، مهندسی برق-میکروالکترونیک

1382 ← 1386

M.Sc ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1381

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1375 ← 1379

فعالیت های علمی