اعضای هیات علمی

مهدی پور فتح

مهدی پور فتح،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084982
اتاق : 312-1
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1399 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 1848 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، فنی وین ، مهندسی برق-میکروالکترونیک

1382 ← 1386

کارشناسی ارشد ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1381

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1375 ← 1379

فعالیت های علمی