اعضای هیات علمی

امیر مسعود ربیعی

امیر مسعود ربیعی،

دانشیار
  • مدیر رشته مهندسی برق و کامپیوتر پردیس البرز
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084156
اتاق : 2-518
صفحه رخ نما
Scopus
  • 424 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 569 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • مدیر رشته مهندسی برق و کامپیوتر پردیس البرز 1401←1403

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، آلبرتا ، مهندسی برق-مخابرات

1381 ← 1387

M.S ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی برق-مخابرات

1375 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی برق-کنترل

1370 ← 1374

کلمات کلیدی