اعضای هیات علمی

رشاد حسینی

رشاد حسینی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82085099
اتاق : 1-408
صفحه رخ نما
Scopus
  • 437 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 972 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده صنعتی برلین ، کامپیوتر (هوش مصنوعی)

1386 ← 1391

M.S ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، مهندسی برق (مخابرات)

1379 ← 1383

فعالیت های علمی