اعضای هیات علمی

سعید افشارنیا

سعید افشارنیا،

استاد
  • سرپرست آزمایشگاه سیستم‌های قدرت
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084179
اتاق : 2-731
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1244 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 1771 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

پروفایل

  • معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1388←1392
  • سرپرست آزمایشگاه سیستم‌های قدرت 1379←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، پلی تکنیک INPL ، مهندسی برق

1370 ← 1374

کارشناسی ارشد ، صنعتی امیرگبیر ، مهندسی برق

1366 ← 1369

کارشناسی ، صنعتی امیرکبیر ، برق قدرت

1362 ← 1366

فعالیت های علمی