اعضای هیات علمی

سعید افشارنیا

سعید افشارنیا،(مرحوم)

استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084179
اتاق : 2-731
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1719 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 2354 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

  • معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1388←1392
  • سرپرست آزمایشگاه سیستم‌های قدرت 1379←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پلی تکنیک INPL ، مهندسی برق

1370 ← 1374

M.S ، صنعتی امیرگبیر ، مهندسی برق

1366 ← 1369

کارشناسی ، صنعتی امیرکبیر ، برق قدرت

1362 ← 1366

کلمات کلیدی