اعضای هیات علمی

امیر عباس شایگانی اکمل

امیر عباس شایگانی اکمل،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084372
اتاق : ساختمان فشارقوی-33
صفحه رخ نما
Scopus
  • 526 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 525 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1377 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق قدرت

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق قدرت

1371 ← 1375

فعالیت های علمی