اعضای هیات علمی

صمد شیخائی

صمد شیخائی،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084963
اتاق : 2-418
صفحه رخ نما
Scopus
 • 550 ارجاعات
 • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
Google Scholar
 • 855 ارجاعات
 • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

 • ریاست نشست در کنفرانس مهندسی برق ایران (2017) - اردیبهشت 1396 1396←1396
 • عضو کمیسیون علمی در کنفرانس مهندسی برق ایران (2017) اردیبهشت 1396 1396←1396
 • سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←1396
 • عضو کمیسیون علمی کنفرانس مهندسی برق ایران (2015) - اردیبهشت 1394 1394←1394
 • سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1392←1394
 • همکاری در راه اندازی مجموعه سیمنارهای "شنبه مدار" بررسی مقالات میکروالکترونیک، و نیز بررسی مقالات کنفرانس ISSCC، مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف 1391←1396
 • عضو کمیسیون علمی کنفرانس مهندسی برق ایران (2012) - اردیبهشت 1391 1391←1391
 • سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1390←1392
 • عضو کمیسیون علمی کنفرانس مهندسی برق ایران (2011) - اردیبهشت 1390 1390←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بریتیش کلمبیا - ونکوور کانادا ، مهندسی برق- الکترونیک - طراحی مدارات مجتمع

1381 ← 1387

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1376 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1371 ← 1375

کلمات کلیدی