اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

صمد شیخائی

صمد شیخائی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084963
اتاق : 2-418
Scopus
 • 307 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی ، عضو کمیسیون علمی در کنفرانس مهندسی برق ایران (2017) اردیبهشت 1396 1396←1396
 • دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ، ریاست نشست در کنفرانس مهندسی برق ایران (2017) - اردیبهشت 1396 1396←1396
 • طبقه سوم ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394←1396
 • دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف ، عضو کمیسیون علمی کنفرانس مهندسی برق ایران (2015) - اردیبهشت 1394 1394←1394
 • طبقه سوم ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1392←1394
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران - دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف ، همکاری در راه اندازی مجموعه سیمنارهای "شنبه مدار" بررسی مقالات میکروالکترونیک، و نیز بررسی مقالات کنفرانس ISSCC، مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف 1391←1396
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، عضو کمیسیون علمی کنفرانس مهندسی برق ایران (2012) - اردیبهشت 1391 1391←1391
 • طبقه سوم دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه الکترونیک 3 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1390←1392
 • دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، عضو کمیسیون علمی کنفرانس مهندسی برق ایران (2011) - اردیبهشت 1390 1390←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بریتیش کلمبیا - ونکوور کانادا ، مهندسی برق- الکترونیک - طراحی مدارات مجتمع

1381 ← 1387

M.Sc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1376 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1371 ← 1375

فعالیت های علمی