اعضای هیات علمی

ابراهیم اصل سلیمانی

ابراهیم اصل سلیمانی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084331
اتاق : 1-116
صفحه رخ نما
Scopus
  • 283 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 1069 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، اکسفورد ، الکترونیک

1354 ← 1358

کارشناسی ارشد ، برزیل ، فیزیک

1350 ← 1354

کارشناسی ، تهران ، فیزیک

1346 ← 1350

فعالیت های علمی