اعضای هیات علمی

ابراهیم اصل سلیمانی

ابراهیم اصل سلیمانی،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084331
اتاق : 1-116
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1058 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1364 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، اکسفورد ، الکترونیک

1354 ← 1358

M.S ، برزیل ، فیزیک

1350 ← 1354

کارشناسی ، تهران ، فیزیک

1346 ← 1350

کلمات کلیدی