اعضای هیات علمی

صادق واعظ

صادق واعظ،

استاد
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • سرپرست آزمایشگاه مبانی مهندسی برق
  • عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084916
اتاق : 2-308
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Scopus
  • 2461 ارجاعات
  • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
  • 3404 ارجاعات
  • 31 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال