اعضای هیات علمی

زینب سنائی

زینب سنائی،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82085050
اتاق : 2-408
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

 

سرپرست آزمایشگاه ادوات انرژی نانوساختار

 

موضوعات پژوهشی:

ساخت باتری های لیتیم یونی

ساخت ابرخازن ها

ساخت ادوات انرژی هیبریدی

پیل های سوختی میکروبی

باتری های سدیم یون

باتری های لیتیم-سولفور

Scopus
  • 509 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 615 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال